Công Ty TNHH Siêu Nhật Thanh viết tắt là SNT, được thành lập chính thức vào tháng 03/2008 sau nhiều năm các thành viên sáng lập của công ty chinh chiến ở nhiều lĩnh vực khác nhau, cùng muốn phát triển cái gì đó cho riêng mình, mang nhiều bản sắc Việt hơn. Lĩnh vực hoạt động của SNT tập trung chính trong các nhóm sau:

    Viễn Thông

    Công nghệ thông tin

    Điện - Điện tử.

    Công nghệ truyền hình.

 

// Tham khảo thông tin của SNT tại www.snt.com.vn hoặc www.truyenhinhso.biz.vn